Outlösta paket:

Vi debiterar en avgift på 150 kr (SEK) för outlösta paket som går i retur till oss. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 13-14 dagar innan den returneras till oss.

Ångerrätt:

Enligt Distansavtalslagen så har du alltid öppet köp i 14 dagar när du handlar på nätet. (gäller även REA-varor). 

Vill du byta eller ångra en vara vänligen kontakta oss på info@biapotek.se så vi löser det på smidigaste sätt. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot produkten.

 

Kunden står själv för returfrakten och bör returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage.

Varan skickas sedan, väl förpackad tillsammans med uppgifter om namn och ordernummer till: 
Biapotek/BK i biodling  Backa Bergögata 12 422 46 Hisings Backa
Kunden ansvarar för returen av varan till dess att den mottagits av biapotek.se.

När vi erhållit den återsända varan och konstaterat att den är oskadd kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen. Vi behöver då dina bankdetaljer; bankens namn, clearingnummer samt kontonummer.

OBS! Det går ej att returnera hygienartiklar vars plombering öppnats och använts, näringsprodukter som förtärts eller beställningsvaror.

 

Avbeställning:


En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har skickats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

 

Reklamation:

Vid reklamationer rekommenderar vi att du kontaktar Biapotek snarast så vi kan rätta till felet; du når oss på info@biapotek.se

Naturligtvis har du garanti på de produkter du köper hos oss. 

Meddela oss varför du inte godtar varan samt ange på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Är varan felaktig eller felexpedierad ersätter vi dig för eventuella fraktkostnader i samband med  reklamation.


Tvist:
Vi följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 

Transportskador:

Biapotek ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Biapotek.

Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Biapotek inom sju arbetsdagar från det tillfälle då leveransen togs emot. Kunden ansvarar därför för att av emballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet.

Om kunden upptäcker en transportskada ska kunden kontakta oss per e-mail info@biapotek.se 

Observera att produkten inte får användas och att kunden måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. Vi skickar en ny produkt av samma slag eller ersätter varan ekonomiskt efter produkten returnerats rätt packat.


Force Majeure:
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Biapotek drivs av Bi Kompaniet Backa Bergögata 12 422 46 Hisings Backa.  Tel:0729-683616